Devatero novoměstského ministranta

1. důsledně a poctivě plnit své ministrantské povinnosti – dodržovat rozpis služeb, docházet na schůzky
2. na mše svaté, schůzky, chodit vždycky včas
3. snažit se žít křesťansky i mimo kostel; aby byl Bůh v mém životě na prvním místě
4. být otevřený k panu farářovi, vedoucím a respektovat je
5. být vstřícný a otevřený k ostatním ministrantům, snažit se s nimi vycházet a nerozšiřovat pomluvy
6. být soustředěný při bohoslužbách, vzorně a slušně se chovat v kostele, sakristii i u kostela
7. snažit se pomáhat mladším ministrantům
8. snažit se udržovat v čistotě a pořádku oratoř, kostel i jeho okolí
9. udržovat v čistotě a pořádku své ministrantské oblečení

redakční systém WordPress, design by ChozeMaster