Historie

V roce 1929 založil benediktin P. Metod Klement v Praze-Břevnově ministrantské Legio Angelica (Andělské legie), které mělo vychovávat chlapce ke službě u oltáře. O tuto pravidelnou službu ministrantů se v Novém Městě zasloužil tehdejší profesor gymnázia P. Karel Žák. Stalo se tak zvykem, že u oltáře nebyli jen malí chlapci, ale i studenti gymnázia.
Toto slibně se rozvíjející dílo narušila II. světová válka a následná komunistická totalita, která hned v roce 1948 Legio Angelica zakázala. To však v Novém Městě přežívalo díky snaze tehdejšího faráře P. Matěje Műllera. Byla to zásluha všech tehdejších kaplanů počínaje P. Küchlerem. Přínosný byl také příchod P. Metoděje Kotíka v roce 1954. Právě pro práci s mládeží však musel P. Kotík z Nového Města odejít do pohraničí. Z třiceti ministrantů z doby jeho působení zbylo po jeho odchodu pouhých šest. Tehdy u nás působili tři kněží. Přesto se nestalo, aby mše svatá proběhla bez účasti alespoň jednoho ministranta. Byla to také zásluha pana faráře Trundy, který ministrantům velmi přál, a vlastně nejen jim.
V roce 1964 přišel P. Jaroslav Zechmeister a v následujících letech bylo cítit jakési „tání“ jako předzvěst roku 1968 s jeho obrodným procesem. Ministrantů tedy postupně přibývalo. Začátkem sedmdesátých let dosáhl jejich počet pětatřiceti. V té době se ministranti zdárně zapojovali do všech akcí týkajících se kostela, včetně úklidu kolem kostela i dvou generálních úklidů v kostele za rok.
Je také potřeba vzpomenout P. Otmara Kaplana, který zde sice působil pouze půl roku, ale jeho stopa byla znát mezi ministranty dlouho. Další kaplan, jenž se zlatým písmem zapsal v novoměstské farnosti, byl P. Josef Jandl. Bohužel všechny tyto snahy a práci pro věc Boží narušila normalizace sedmdesátých let a zrada mnohých-i těch, kteří dříve sloužili u oltáře. To již však patří k posouzení do jiných rukou…

redakční systém WordPress, design by ChozeMaster