O nás

Slovo “ministrant“ vzniklo z latinského slova “ministrare“, což znamená SLOUŽIT. Ministrant tedy slouží Pánu Ježíši.

Když kněz při mši svaté čte evangelium, půjčuje Pánu Ježíši svá ústa, aby sám Pán Ježíš k nám mohl mluvit.
Když kněz na oltáři proměňuje chléb a víno v tělo a krev Pána Ježíše, půjčuje mu nejen svá ústa, ale i ruce a sebe celého, aby Pán mohl přijít mezi nás.
Tak také ty: když ministruješ, dáváš se Pánu Ježíši do služby.

Když čteš čtení nebo přímluvy, půjčuješ Pánu Ježíši svá ústa, aby on k nám mohl mluvit.
Když při mši svaté neseš svíčky, konvičky, kalich nebo misku s hostiemi, půjčuješ Pánu své ruce i sebe celého.
ÚSTA, KTERÁ PŮJČUJEŠ JEŽÍŠOVI,
NESMÍ UŽ ŘÍKAT NIC ZLÉHO,
ALE JEN MNOHO DOBRÉHO.

RUCE, KTERÉ PŮJČUJEŠ JEŽÍŠOVI,
NESMÍ UŽ DĚLAT NIC ŠPATNÉHO A ZLÉHO,
ALE JEN MNOHO DOBRÉHO.

Tvé ministrování však nekončí hned po mši svaté, ale pokračuje i potom. Nejen v kostele, ale i doma, ve škole a mezi kamarády máš půjčovat Pánu Ježíši svá ústa, ruce a sebe celého, aby sám Ježíš mohl dál přicházet mezi lidi, prokazovat jim dobro a vést je k dobrému Bohu Otci.

Z brožurky “Chci se stát ministrantem“

redakční systém WordPress, design by ChozeMaster