Naše činnost

Mezi povinnosti novoměstských ministrantů patří:
-ministrování v neděle a svátky (podle domluvy v 7:45 nebo v 9:00)
-ministrování ve všední dny (podle rozpisu-každý min. 4x za měsíc)
-ministrování na pohřbech, svatbách, křtinách (aby byl vždy odpovídající počet ministrantů
-činnosti, jimiž nás pověří p.děkan

Naše další činnosti:
-úklid liturgického prostoru po mši sv.
-vedení naprosté většiny křížových cest v postní době
-střídání hlídek u Božího hrobu na Bílou sobotu (aby otevřený kostel nezůstal prázdný)
-úklid kolem kostela (odhazování sněhu, hrabání listí, zametání…)
-pomoc při stavění betléma v kostele (začátek adventu)

redakční systém WordPress, design by ChozeMaster