Na zelený čtvrtek, který letos připadl na prvního dubna, jsme se již tradičně vypravili do Brna na mši svatou, spojenou se svěcením olejů. Ráno bylo chladné, mlhavé a my měli sraz již v 5:45 před kostelem sv. Kunhuty. Potom jsme už spěchali do Radešínské Svratky, kde byl přistaven autobus.
Cestou jsme nabrali další kamarády z okolních vesnic a také otce Pallotini – Tomáše a Jozefa. Na naší poslední zastávce v Radostíně nad Oslavou se také připojil otec Pavel Habrovec. Po úvodní modlitbě jsme společně prosili o ochranu Panny Marie prostřednictvím růžence. Cesta po dálnici plynula rychle a my se po osmé hodině dostali konečně do Brna. Autobus nám zastavil přímo pod katedrálou svatého Petra a Pavla. Nyní už zbývalo vyšlapat jen několik desítek schodů k hlavnímu vchodu. To představovalo po ránu pro mnohé z nás velkou námahu.
O to větší radost nastala, když jsme před katedrálou spatřili našeho bývalého vedoucího ministrantů Lukáše Okurku. Také on zanechal na den svých kněžských studijních povinností a vydal se do moravské metropole, aby nás opět všechny spatřil. Po přivítání jsme se začali řadit do liturgického průvodu. Všude byla spousta kněží, jáhnů a ministrantů z celé Moravy.
Po začátku bohoslužby pronesl úvodní slovo nás otec biskup Vojtěch Cikrle. Kněží během mše také obnovovali své kněžské sliby. Na konci mše následovalo svěcení olejů křestních, olejů katechumenů, olejů pro pomazání nemocných a závěrečné požehnání pro všechny přítomné. Po skončení obřadu na nás čekala chutná svačina. Bylo to příjemné posezení a dokonce mezi nás přišel i samotný otec biskup. Na závěr jsme se rozloučili a spěchali na odjezd k domovu. Cestou zpět jsme se opět společně pomodlili a otec Jozef nám vyprávěl o svém životě a kněžském poslání.
S potěšením mohu říci, že cesta se všem líbila a každý z nás byl obohacen o nové duchovní zážitky. Nashledanou příští rok!

Jaroslav Pazdera


    
redakční systém WordPress, design by ChozeMaster