V sobotu 16. května jsme se zúčastnili diecézní pouti ministrantů na Vranov u Brna, která byla naší první ministrantskou akcí po Velikonocích. Vstávali jsme sice časně ráno, ale všichni jsme se už těšili na nový zážitek.
Spolu s ostatními ministranty žďárského děkanátu jsme se sešli v kostele sv. Kateřiny v obci Šebrov-Kateřina, kde nás přivítal otec Roman Kubín. Poté jsme již zahájili pěší pouť na Vranov. Cestou jsme plnili úkoly s tematikou sv. Pavla, například stavění lodi z přírodních materiálu, stavění stanu nebo skládání veršů z pasáže 1. listu Korinťanům. Za každý tento úkol jsme dostávali body.
Na Vranově nás čekalo občerstvení,párky s chlebem. Pak jsme měli možnost zahrát si fotbal nebo se zúčastnit lanových aktivit. Následovalo vyhlášení výsledků soutěže skládající se z úkolů, které jsme plnili po cestě. Po vyhlášení přijel otec biskup, který k nám měl krátkou promluvu. Potom byla sloužena mše svatá. Při této mši koncelebrovalo mnoho kněží a mnohokrát více ministrantů zaplnilo celý kostel. Mše byla obětována, stejně jako celá pouť, za nová kněžská a řeholní povolání. Po jejím skončením jsme se vydali domů.
Tato pouť se mi velice líbila. I když nám během dne několikrát sprchlo, náladu nám to nezkazilo. Společně s ministranty z celé diecéze jsme zažili zajímavý den plný zábavy, poznání a nových zážitků.

ministrant Pavel Zelený


RSS komentářů k tomuto příspěvku.

Write a comment


Name
    
redakční systém WordPress, design by ChozeMaster