Letošní Velikonoce jsem již potřetí prožil v roli ministranta. Všechno připravování začalo v sobotu před Květnou nedělí, kdy proběhla první velikonoční ministrantská schůzka. Při ní jsme nacvičovali průběh bohoslužby spojené se svěcením ratolestí. Týden, který následoval Kristova utrpení chodili hrkat na věž našeho farního kostela. Vzhledem k tomu, že nás během celých svátků provázelo slunečné počasí, jsme si užili i pěkného pohledu na Novoměstsko. Během soboty jsme se střídali po hodině stráže u Božího hrobu, kde jsme rozjímali spolu s ostatními o smrti Pána Ježíše.Hrkání se pravidelně uskutečňovalo od čtvrtku až do sobotního podvečera, kdy při západu slunce vyvrcholilo velikonoční „triduum” večerní vigilií. Při vigilii byl pokřtěn jeden dospělý člověk. Po skončení vigilie jsme dostali pochvalu od pana děkana, což pro nás všechny bylo velkou odměnou. Na Boží hod velikonoční jsme si trošku přivstali, protože první ze tří mší sv. začínala už v 6:45 hod. Spolu s ostatními jsme si odnesli požehnané pokrmy a potom už jen slavili Kristovo zmrtvýchvstání. Z ministrantského pohledu máme za sebou náročné připravování na velikonoční svátky, ale věřím, že v nás radost, kterou jsme během nich načerpali, zůstane i nadále během roku.

ministrant Jan Trödler


RSS komentářů k tomuto příspěvku.

Write a comment


Name
    
redakční systém WordPress, design by ChozeMaster