Tak jako každý rok tak i letos se sešli ministranti v tento den 3.1. aby se účastnily tradiční tříkrálové sbírky.Letos bylo ministrantů zapojených do Tříkrálové sbírky 15 díky tomuto počtu jsme mohli vytvořit 4 skupinky.

Den kdy začínala tříkrálová sbírka v České republice nebo-li v pátek 2 ledna se také konalo již tradičně Tříkrálové požehnání v Brněnské katedrále sv.Petra a sv.Pavla. Mši sv. koncelebroval biskup Vojtěch Cikrle, který nám Všem koledníkům dal požehnání na cestu k lidem.

Této akce v moravské metropoli se účastnilo celkem 6 ministrantů z naší farnosti. Po mši nechybělo občerstvení a především teplý čaj ani prohlídka věže brněnské katedrály nemohla chybět. Celý výlet se našim ministrantům líbil a také především dárek který jsme dostali na konci požehnání. Avšak i malé píšťalky v rukou několik stovek koledníků dokáží udělat hezký zvuk :o)
V sobotu jsme v dopoledních hodinách začali na tříkrálovou sbírku vybírat penízky i v našem městě, penízky pro ty kteří je opravdu potřebují. Tímto bych chtěl poděkovat i všem dárcům že darovali Třem králům svůj čas ,své příspěvky na dobrou věc a hlavně našim ministrantům,kteří i v mrazivém počasí se vydali pomáhat druhým. Velké díky.

Ministrant Zdenda „Kašpar“ Pařík


RSS komentářů k tomuto příspěvku.

Write a comment


Name
    
redakční systém WordPress, design by ChozeMaster