Dne 7. září se konala pouť na Humberku, jíž se zúčastnili i ministranti z naší farnosti. Toto mariánské poutní místo se nachází u vesničky Krasonice a duchovní správu zde vykonávají kněží kanonie premonstrátů z nedaleké Nové Říše. Je také spjaté s osobou P. Stanislava Kacetla, dlouholetého faráře v sousední farnosti Olešná, který na Humberku slavil svoji primiční mši svatou. 8. září 1901 se na Humberku sešlo mnoho poutníků a za účasti 17 kněží bylo toto místo posvěceno a konala se zde první mše svatá. Od této doby se na Humberku pravidelně scházejí poutníci, aby každoročně oslavili narození Panny Marie.
Naše pouť začala v neděli 7. září v 9 hodin, kdy jsme se vydali průvodem od farního kostela v Krasonicích k poutní kapli Narození Panny Marie. V průvodu se nesly korouhve, socha Panny Marie a původní obraz Panny Marie Humberské, který se jinak nachází v chórové kapli novoříšských premonstrátů. Při průvodu probíhala mariánská pobožnost. Následovala slavná mše sv. před poutní kaplí na Humberku, jejímž hlavním celebrantem byl opat želivského kláštera P. Bronislav Ignác Kramár OPraem. Zastoupil tak Mons. Pavla Posáda, současného světícího biskupa českobudějovického, který se ze své účasti na poslední chvíli omluvil. Po skončení mše sv. jsme se zúčastnili slavnostního oběda v novoříšském klášteře. Byli jsme také přítomni na odpolední pobožnosti a svátostném požehnání. Poté nás jeden z otců novoříšské kanonie provedl po klášteře. Prohlédli jsme si knihovnu a opatský chrám sv. Petra a Pavla.
I když jsme tu byli na výletě během našeho loňského ministrantského tábora, rádi jsme si vše zopakovali. Nakonec jsme si pochutnali na pohoštění, jež nám připravil otec opat z Nové Říše R. D. Marián Rudolf Kosík OPraem. a v podvečerních hodinách jsme se vydali na zpáteční cestu. Myslím, že jsme si celý den opravdu užili díky nevšedním zážitkům z krásné pouti, příjemnému posezení s kněžími premonstrátského kláštera, kamarádské atmosféře mezi námi a hlavně díky blízké přítomnosti Panny Marie, která nás po celou dobu naší pouti provázela.

Vojtěch Libra


RSS komentářů k tomuto příspěvku.

Write a comment


Name
    
redakční systém WordPress, design by ChozeMaster