Na Zelený čtvrtek jsme se již tradičně zúčastnili svěcení olejů v Brně. Z Nového Města nás jelo 11 ministrantů, což je velmi slušné.
Do Brna jsme jeli autobusem s ministranty a faráři z okolních farností. Při cestě do Brna jsme se modlili Růženec světla. Když jsme dorazili na místo, šli jsme se převléci a nachystat se na mši svatou, která měla začínat v 9 hodin. Při mši byl svěcen olej Katechumenů, nemocných a Křižmo a kněží obnovovali svůj kněžský slib. Po mši bylo pro ministranty a kněze nachystáno již tradiční pohoštění, chlebíčky, na kterých jsme si všichni pochutnali. Poté jsme šli k Janáčkovu divadlu, kde na nás již čekal autobus, který nás měl dopravit zpět. Aby nám zpáteční cesta lépe utíkala, pomodlili jsme se Korunku k Božímu milosrdenství a poslechli jsme si svědectví kněze Jana Davida o tom, jak se dostal ke kněžství.
Mně osobně se tento „výlet“ líbil a příště pojedu, pokud budu mít opět možnost, moc rád.

Pavel Zelený


    
redakční systém WordPress, design by ChozeMaster